Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Ngọc Thanh
  Ngày sinh: 19/12/1982
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Giang Sơn, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân kinh tế
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Phó Chủ tịch UBMTTQ xã - Trưởng ban pháp chế HĐND xã
  Họ và Tên: Phan Hoài Hương
  Ngày sinh: 08/08/1988
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Thành Xuân, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Toàn
  Ngày sinh: 10/05/1970
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch UBMTTQ xã
  Họ và Tên: Lê Văn Sơn
  Ngày sinh: 06/06/1983
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn 1, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Ủy viên BCH Đảng bộ - Chủ tịch Hội Nông dân xã
  Họ và Tên: Nguyễn Văn Quế
  Ngày sinh: 02/09/1970
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Linh Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
  Họ và Tên: Nguyễn Thị Tuyết
  Ngày sinh: 15/10/1972
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Đại Trường, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã
  Họ và Tên: Lê Xuân Tùng
  Ngày sinh: 12/04/1974
  Quê quán: Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Thôn Văn Phong, Xã Hoằng Trường, Huyện Hoằng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Cử nhân quản lý nhà nước
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã
  Họ và Tên: Bùi Văn Hùng
  Ngày sinh: 26/08/1980
  Quê quán: Xã Ngư Lộc , Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa
  Thường trú: Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
  Trình độ : Đại học Công an, ngành Điều tra tội phạm
  Chức vụ : Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ - Trưởng công an xã
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084