Sau khi đất nước thống nhất, trường bắt đầu được xây dựng tại thôn 3 (nay là thôn Đại Trường), xã Hoằng Trường. Trường có 6 phòng học cấp 4 ở phía Nam và 5 phòng học cấp 1. Lúc này, trường mang tên trường Phổ thông cơ sở bcaaps 1, 2 Hoằng Trường.

          Từ 1976-1978, thầy Lê Trung Hành (Hoằng Ngọc) làm hiệu trưởng. Hiệu phó là thầy Nguyễn Xuân Âm (Hoằng Đức) phụ trách cấp 1 và thầy Lê Duy Tài (Hoằng Tiến) phụ trách cấp 2.

          Từ 1978-1979, trường cấp 1 được sáp nhập với trường cấp 2 mang tên trường phổ thông cơ sở Hoằng Trường; thầy Lê Trung Hành làm hiệu trưởng, hiệu phó là thầy Nguyễn Xuân Âm (Hoằng Đức) và thầy Lê Văn Tài (Hoằng Tiến).

          Năm 1979-1981: Thầy Nguyễn Văn Ký làm hiệu trưởng; phó hiệu trưởng là thầy Nguyễn Văn Tư (phụ trách cấp 1) và thầy Lê Duy Tài (Phụ trách cấp 2).

          Năm 1981: Chương trình cải cách đầu tiên của Bộn giáo dục đòa tạo được thực hiện trên phạm vi toàn quốc. Chương trình có nhiều thay đổi về chữ viết và nội dung sách giáo khoa.

          Thời kỳ 1981-1984: Hiệu trưởng là các thầy Nguyễn Văn Ký, Nguyễn Đức Cần; Hiệu phó là thầy Lê Duy Tài, Nguyễn Văn Tư, Lê Chí Bền, Lê Xuân Kỳ.

          Từ năm 1985-1986: Lớp học được duy trì, có 15 lớp với hơn 500 học sinh.

 

                                                Thu Thủy, Đài truyền thanh xã Hoằng Trường

  
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
521084